Thursday, 22/10/2020 - 04:13|
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG SƠN NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG LÒNG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! CÙNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19
 • Trần Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên: Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
    0983262578
  • Email:
   tonhidan0711@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách phổ cập; Phụ trách chuyên môn mẫu giáo 4-5 tuổi; Phụ trách cổng thông tin; Phụ trách phần mềm smas- cơ sở dữ liệu quốc gia

 • Lương Thị Sửu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0964180265
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên 

 • Nông Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01638197078
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên 

 • Đỗ Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01638626356
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Hoàng Thu Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01679931096
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên 

 • Phạm Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0966068841
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên 

 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01662030377
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Trịnh Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0916051867
  • Email:
   trinhthanhloan200684@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên 

 • Lưu Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972835901
  • Email:
   luuthithu182@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên 

 • Trịnh Thị Thu Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0912809907
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 4-5 tuổi; GIáo viên lớp mẫu giáo 4-5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0963276616
  • Email:
   nguyenjerry2008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó tổ chuyên môn 4-5 tuổi; GIáo viên 

 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 4-5 tuổi; Giáo viên lớp mẫu giáo 4-5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0971275636
  • Email:
   loandiepnguyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ chuyên môn 4-5 tuổi;  Giáo viên lớp mẫu giáo 4-5 tuổi 

 • Hoàng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984596968
  • Email:
   thanhhabnbg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Trịnh Thị Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0382230324
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên 

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 931
Tháng 10 : 18.077
Năm 2020 : 101.853